அன்பாதவன் கவிதைகள்

[ A+ ] /[ A- ]

கூட்டம் பிரிந்ததா..

எதுவாயினும்
களைத்துக் கனைக்கும் புரவிக்கு
தாகம் தீர்க்க நீர் கொடுத்து வினவலாம்:

எதன் பொருட்டு திரியுது
நெடுஞ்சாலையில் இப் புரவி..

பரி பாஷைத் தெரிந்தவரெவரேனுமுண்டா…?!

@

விறைத்த குறியோடு
வெளிக்கி ருப்பவன் காதுகளில்
இயர்போன்
முதுகுக்குப் பின் பன்றி

@

பெண்ணியக் கதை

#

அவர் சொன்னார்:
இன்று குளிக்காதே

அவர் சொன்னார்:இன்று சமைக்காதே
வெளியே உண்ணலாம்

அவர் சொன்னார்:இன்று கொளுத்த வேணாம்
எடுத்து வைத்த பழைய குப்பை நகைத்தெனைப் பார்த்து

அவர் சொன்னார்: பொங்கவேண்டாமின்று
என்ன பொங்கல் பெரிய பொங்கல்

நல்ல வெல்லம் ஏலக்காய் முந்திரி பச்சரிசி

பால் பானை யெல்லாம் பரிகசித்தன என் முகம் பார்த்து

எப்படியாவது
ஒரு பெண்ணியக் கதையோ
கவிதை யோ எழுதோனும்

தலைப்பு சொல்லுங்க.. நட்பூஸ்

••

Comments are closed.