கருணாகரன் கவிதைகள் ( இலங்கை )

[ A+ ] /[ A- ]

download (19)

இது நான் தின்று முடிக்காமலிருக்கும் பிணம்

இன்னும் வாசம் வீசிக் கொண்டிருக்கிறது

அன்பின் மணம்தான்.

விலகிச் செல்ல உங்களுக்கு எந்த நியாயமுமில்லை

நீங்களும் வந்தால்

சேர்ந்து நாம் தின்று களிக்கலாம்.

ஒரு பிணத்தை இப்படி அரையும் குறையுமாக விட்டுச் செல்வது நீதியற்றது

அதுவும் உடலொன்றைப் புசிக்க வேணும் என்ற தாகத்தோடிருக்கும்

இந்த நாட்களில்.

இன்னும் உதிரம் வற்றிக் காயவில்லை

என்பதே இந்தப் பிணத்தின் சிறப்பு

வற்றாத அன்பின் ஓட்டங்கள்

பிணமெங்கும் நிறைந்திருக்கின்றன.

ஞாபங்களும் எதிர்காலக் கனவும் பிணத்தின் இடது ஓரத்தில்

ரகசியமாகப் பதிந்து வைக்கப்பட்டிருக்கிறது

பலரைப்பற்றிய ரகசியக் குறிப்புகளும் பிணத்தின் இதயத்தில் உண்டு

இன்னும் ஒரு பங்கை இரவு தின்பேன்

அதன் பிறகும் மீதியிருக்கும்.

முப்பதாண்டுகளாகத் தின்று கொண்டிருக்கும் இந்தப் பிணத்தை

இன்னும் தின்று முடிப்பதற்கு ஒரு இரவோ பல யுகங்களோ தேவைப்படலாம்

சிலவேளை இந்தக் கணத்தில்கூட

முழுப்பிணமும் பசியாறி முடியக்கூடும்.

அதற்குள் வந்து விடுங்கள்

பிணமாயினும் பகிர்ந்துண்பதே கூடி வாழ்வதன் அழகல்லவா.

00

Comments are closed.