அன்பின் புதுச் சத்தம் : ஷாஅ

[ A+ ] /[ A- ]

download (42)

அன்பின் புதுச் சத்தம் 1

காதடைத்துப் பார்க்கிறது திசைகாட்டி

யாரோ நான்குபேர்

யாரோ ஒருவனை கட்டிவைத்து அடிக்கிறார்கள்

இன்னொரு யாளோ

மற்றொரு யாரையோ

ஒருகையால் அறைகிறார் பின்

மறுகையால் இருக்கையை கெட்டியாகப்

பிடித்துக்கொண்டே அழுகிறார்

வந்து இங்கே நில்

அந்தப் பக்கமும் போகலாம்

இந்தப் பக்கமும் நீ என்பதை

வாயில்லாத நான்

எப்படி சத்தமாய்ச் சொல்வது

மண்டையில் மீளாக்குழப்பம் திசைகாட்டிக்கு

சரியாக அந்நேரம் வழிப்

பலகைகளின்மேல்

குறுக்காகக் கடக்கும் வெண்பறவை

இடுகிறது ஒரு

சொத்

••••

அன்பின் புதுச் சத்தம் 2

தலை பற்றி எரியும் வெயில்

கானல் நீர் தெறிக்க

தேசீய்ய நெடுஞ்சாலை நுழைந்து கொண்டிருக்கிறது

ஆம்பல் நகரம் நோக்கி

விரைந்து செல்லும் பேருந்தின் உள்ளே

நடத்துனர்

ஓட்டுனர்

பயணியர் எல்லாருடன்

திருவள்ளுவரும் அமர்ந்து கேட்டுக் கொண்டிருக்கிறார்

பாட்டும் நானே

பாவமும்

நானே

•••••••••••••••

( கவிஞர் ஞானக்கூத்தனுக்கு சமர்ப்பிக்கிறேன் : ஷாஅ )

Comments are closed.