சிபிச்செல்வன் கவிதை / தினசரி தலைவலி

[ A+ ] /[ A- ]

தினசரி தலைவலி
••

தினசரி தலைவலிக்கிறது
ஒருநாளும் வலிக்காமலிருந்தது இல்லை
என்ன செய்யலாம் என யோசித்துக்கொண்டிருப்பதால்தான்
தலைவலிக்கிறது என்கிறாள் அவள்.
யோசிக்காமல் இருக்கவும் என அன்போடு அறிவுரை சொல்கிறாள்.
ஒருநாளும் நான் யோசித்ததில்லை என்பதை அப்படியொரு அப்பட்டமாக ஒப்புக்கொள்ள மனமில்லாததால்
மீண்டுமொருமுறை தலைவலிக்கிறது என்றேன்
அவள் அருகில் வந்து தலையைத் தொட்டு பார்த்து ஆம் இப்படி விண்விண்னென்று வலிக்கிறதேயென்றாள்
ஆம் விண்ணை முட்டுகிற வலிதான் என்று கசப்பான சிரிப்பை உதிர்த்தேன்
அப்போதுதான் அந்த ஆச்சர்ய நொடி நிகழ்ந்தது
தலைக்குமேல் பறந்து போய்
அது
அந்த தலைவலியின்மீது உட்கார்ந்தது
மெல்ல அது இன்னொரு தலையில் அமர்ந்துகொள்வதற்குள்
தலையில்லாதவர்கள் எல்லோரும் ஓடிக்கொண்டிருந்தார்கள்
ஆக
தலைவலி இவ்வாறாக விடைபெற்றது

••
21 / 06 / 2017
பின்னிரவு மிகச் சரியாக 1 மணி

Comments are closed.