சூர்யா கவிதைகள் 3

[ A+ ] /[ A- ]

download (23)

1. அறியாத அறிந்தவைகள்

அறியாத
அறிந்தவைகளை பற்றி உங்களுக்கு தெரியுமா
தெரியவில்லை யென்றாலும் பிரவாயில்லை
தெரியும் யென்றாலும் பிரவாயில்லை
தெரியும் அல்லது தெரியவில்லை யென்பதை மீறி ஏதாவது நீங்கள் சொன்னாலும் பிரவாயில்லை
தெரிந்தவைகளால்
நீங்கள் கட்டிய
வீட்டின் கதவு தெரியாதவைகளால் ஆனதென்றால்
தெரியாதவைகளால்
நீங்கள் கட்டிய வீட்டின் கதவு தெரிந்தவைகளால் ஆனதாகும்
இதில் மாயமொன்றுமில்லை
மற்றொரு வீட்டின்
கதவை திறந்து
மற்றொரு வீட்டிற்குள்
நுழையும் போது நீங்கள் எதிர்கொள்வதெல்லாமே
அறியாத அறிந்தவைகளை தான்
அவைகள் சில சமயங்களில்
அறிந்த அறியாதவைகளாக
கூட பாவனை செய்யும்
ஆகவே
நீங்கள் கவனமாகவும் இருக்கவேண்டும்

2.நனவிலியிலிருந்து சில வரிகள்

1
யூகலிப்டஸ் தைலக் குப்பியை மறுபடி மறுபடி முகர்ந்து பார்க்கிறான்
மூன்று வருட காலம்
பின் நோக்கி போகிறது அவன் மூக்கு
மண்ணில் புதைக்கப்பட்ட சிதை போல அவள் மார்பினுள் புதைகிறது முகம்
நறுமணத்திற்குள் பிணவாடையாக மறைந்து தொலைகிறது தேகம்

2
ஒரு பெண்ணின்
முலைகளை
ஒரு தேகமும் இல்லாமல்
சுவைத்துக் கொண்டிருந்தான்
எதிர்பாராவிதமாக
தேகத்தோடு வந்தால் தான் மீதி என்றாள்
இப்போது தெருத்தெருவாய் அலைந்து கொண்டிருக்கிறான்

3.என்ன செய்து மீட்பேன் என் கண்ணே

யாளி போன்ற காதலிற்குள் அன்றிருந்தோம்
பழம்பெருமை கொண்ட கோயிலுக்கு போனபோது
நம்மிடையே கமழ்ந்த அரூபயாளியின் பொருட்டு கல்யாளிகள் உனை வியந்து கொண்ட நினைவு இருக்கிறதிப்போதும்
நல்மயக்குறு அந்தியில் யாளியாக மாறிவிடும் தன் அவாவை நீ சொன்னபோது கனிவாக நான் மறுத்த கணநினைவு இருக்கிறதிப்போதும்
கல்யாளிகளை அளவுக்கதிகமாக நேசிக்காதே என மொழிந்தேனே இப்போது உன்னிருண்மையில் கரைந்து போன என் காதலை என்ன செய்து மீட்பேன் என் கண்ணே…

••••

Comments are closed.