ஜெயாபுதீன்( கவிதைகள் ) கோவை

[ A+ ] /[ A- ]

திரும்புதல்
************

வெள்ளைநிற ஓவியமொன்றை~
வரையத் தொடங்குகிறான்

******

சட்டமிட்ட தாளிலிருக்கும்
நிறங்களைத்~
திரும்பவும் மைக்கூடுகளில்
ஏற்றத் தொடங்குபவனின்
பெயர்தானென்ன.?

******

வண்ணம் பூசுவதால்
தூரிகையாகிறவன்~
நிறங்களைக் கழுவும்போது
என்னவாக இருப்பான்.?

******

வானத்தைக் கழுவுகிறான்~
நீலந்தொலைத்த
வெள்ளையாகிறது ஆகாயம்.

******

ஒற்றைத்துளிக் கறுப்பு மையைத்
திரும்பப் பெறுகையில்~
மைக்கூடு திரும்புகின்றன
வலசைப் பறவைகள்.

******

நீலச் சாயக்குப்பிக்குள் நதியையும்~

பச்சை மைக்கூட்டுக்குள் வனத்தையும்~

திரும்பவும் நுழைக்கிறான்.

******

வெள்ளைநிற ஓவியத்தை
வரைந்து முடிக்கிறவனின்
பால்யம்~

அவனைத் திரும்பவும் அழைத்துக்கொள்கிறது~~

தனக்குள்ளேயே.

***

Comments are closed.