நிக்கனார் பார்ரா கவிதைகள் / தமிழில் / ஜி. விஜயபத்மா

[ A+ ] /[ A- ]

நிக்கனார் பார்ரா

நிக்கனார் பார்ரா

சில வருடங்களுக்கு முன்

அகாசிஸ் பூக்கள் பூத்திருந்த சாலையோரம்

நான் உலா வரும் பொது

நம்மை அறிந்த நண்பர் சொல்லக் கேட்டேன்

‘நீ யாரையோ திருமணம் செய்து கொண்டாய்’ என !

இதில் நான் சொல்வதற்கு எதுவுமில்லை

நான் ஒருபோதும் உன்னை காதலிக்கவில்லை

என்று நண்பருக்கு பதில் கூறினேன் .

– என்னைப் பற்றி என்னைவிட உனக்கு நன்றாகத் தெரியும்

ஒவ்வொரு வசந்தத்திலும் அகாஸிப் பூக்கள் சாலையோரம் பூக்கும் தருணங்களில்

வருடங்கள் கடந்தும் உணர்வு மாறாது அப்படியே இருக்கிறது என்பதை

நீ நம்புவாயா என்று தெரியவில்லை

ஆனாலும்

அந்த அகாஸிப் பூக்கள்

என்னை சுட்டி காட்டி

என் இதயத்தைப் பிளக்கும் அந்த செய்தியை

என்னிடம் வருடம் தோறும் கேட்டுக் கொண்டே இருக்கின்றன

– நீ வேறு யாரையோ திருமணம் செய்து கொண்டாயா ? என்று !

•••••

Comments are closed.