அருணா சுப்ரமணியன் ( அறிமுகக் கவிஞர் ) கவிதைகள்

[ A+ ] /[ A- ]

download (2)

வலி

ஓயாது ஓடிய
பிள்ளையின்
கால்களை
இதமாய் பிடித்து
வலிதனை
வாங்கிக் கொள்கிறாள்
தன் கரங்களில் …

***************

வாடை

தயக்கமின்றி என்
தட்டுக்களில் விழும்
தடித்த கூரான
சொற்களையும்
தொடுத்து வைக்கிறேன்
கவிதைகளை
அச்சிட்ட தாள்களில்
வீசுகிறது
ரத்த வாடை…

***************

விதை

எனை நோக்கி
வீசப்படும்
சொற்களை
எல்லாம்
மனதில்
விதைக்கிறேன்
விருட்சம் போல்
வளர்கின்றன
கவிதைகள்.

***************

வீரம்

புரவியின் வேகத்தாலும்
வாளின் கூர்மையாலும்
போர்க்களத்தில்
வீழ்த்திய தலைகளைக் காட்டி
தன்னைத் தானே
சொல்லிக்கொள்கிறான்
தலைசிறந்த வீரன் என்று!

•••

Comments are closed.