தீ (கவிதை ) /பா.மணிகண்டன்

[ A+ ] /[ A- ]

download

தீ

எனக்கு

என்னுடைய தீயைக்

கட்டுப்படுத்தத் தெரியாது

முன்பெல்லாம்.

என்னுடைய

கண் கொண்டே பார்ப்பேன்

என்னுடையத் தீ

எல்லாவற்றையுமே

கன்னாபின்னாவென்று

அழிப்பதை.

எனது பூக்களை

எனது செடிகளை

எனது மரங்களை

எனது காட்டை

உங்களுடைய பூக்களை

உங்களுடைய செடிகளை

உங்களுடைய மரங்களை

உங்களுடைய காட்டை

உங்களை…..

என்னுடைய தீயை

எப்படிக் கட்டுப்படுத்துவதென்பதை

கற்றுக் கொண்டு வருகிறேன்

இப்போது.

அழிக்க வேண்டியவற்றை

மட்டுமே அழிக்க.

••••

Comments are closed.