இலங்கை-ரோஷான் ஏ.ஜிப்ரி கவிதைகள்..

[ A+ ] /[ A- ]

download (10)

துயரில் மூழ்குதல்.

வேலை தேடுவதை
வேலையாய் செய்து கொண்டிருந்த
எனது
மழை நாளொன்றின்
மத்தியானம்
நகரம்
நரகமாய் இருந்தது

நீராடை கட்டி
அழுகிய குப்பைகள்
அலைந்து திரிந்த
அவ்வழியிலுள்ள
பேரூந்து தரிப்பிடத்தின்
பின்புறம்
அனாதரவாக அவ்வழகி
சொந்தங்களை சுயத்தை
இன்னும் எதையெல்லாம்
இந்த பேரூந்து நிறுத்தத்தில் தவறவிட்டு
தவிக்கின்றாளோ?

என் பங்குக்கு
சில..சில்லறைகளை நீட்டுகிறேன்
அவள் கண்டு கொள்ளாதவளாய்
கரைகின்றாள்

எதை இழந்திருப்பாள்
என்பதைவிட
எதை இழக்கவில்லை
என்ற கேள்விதான்
எழுந்து நின்றது என் முன்

குடை மட்டுமே கையிலுள்ள
என்னால்
அங்கு பெருக்கெடுத்த
கடல்கள் இரண்டை கடக்க முடியாமல்
மூழ்கிக் கொண்டிருக்கின்றேன்!

000

இரவை விலைக்கு வாங்குவது

தனி இரவு மாத்திரம்
தேவைப்படுகிறது
யாரிடம் இருக்கிறதென்று
கொஞ்சம் விசாரிக்க வேண்டும்
ஒழிந்து கொள்ள இரவுதான்
வசதியான இடமும்கூட..

பசியுடன் இருக்கும்
ஏழையின் இரவுகள்
விடிவதில்லை
அது தேவையுமில்லை.

காதலர்களின் இரவை வாங்குவதென்றால் ஒரு நிலவையும் வாங்க வேண்டிய தேவை ஏற்படுகிறது

எல்லா குற்றங்களுக்கும்
பெறமதியானதாய்
வாய்த்து விடுகிறது
திருடனின் கனவில்
வரும் இரவு!

நான் ஏன் அரசியல்வாதியாய்
இருக்கக்கூடாது என்ற முடிவுக்கு
வரும்போது
நிராகரிக்கப்பட்ட வேட்பாளனாய்
முடிகிறது அக்கனவு!

***

Comments are closed.