ஓவியர் பெருமாள் ( குறிப்புகள் ) – ப்ரசன்னா ராமசுவாமி

[ A+ ] /[ A- ]

1473445819

எனக்கு மிகப் பிடித்தமான ஓவியர் பெருமாள்.

ஒரு நீண்ட ராகத்தின் தொடர்ச்சி போல, நீரோட்டம் போல வாழ்க்கையை எழுதிச் செல்லும் ஓவியங்கள்.

முழுக்கறுப்பாலானவை, சில நேரம் பச்சை போன்ற மிகச் சில வண்ணங்களாலானவை…

காத்திரமான வெளிப்பாடுகள்..கோடும் உருவமும் கொண்டவையாயினும் அவற்றிற்கப்பால் ஒரு ஒயிலோட்டமுள்ளவை.

மக்களின் வாழ்க்கை, உழைப்பு, வாழிடம், ஆணும் பெண்ணும் சேர்ந்த வெளி, அவர்களின் ஓய்வு நேரம், வாழ்வோடிணைந்த சிறு மிருகங்கள், தென்னிந்திய நிலப்பரப்பில் காணக் கிடைக்கும் மர வகையென அடையாளப் படுத்தக் கூடியவை என்பவையெல்லாம் அவரது ஓவியவெளியின் முக்கியமான உள்ளீட்டுக் கூறுகள்.

உணர்வையும் சிந்தனையையும் ஒருசேரத்தொடும், நெருக்கத்தையும் விலக்கத்தையும் கொடுக்கும் படைப்புகள்.
ஒருவிதமாக தலிததுக்களின், உழைக்கும் மக்களின் வாழ்க்கையை ஆவணப் படுத்திய ஓவியங்கள் என்று கூடச் சொல்லி விடலாம்.
14269433_10153832208991074_1590009444_n
சென்னை நவீன ஓவிய மரபு என்று பேசும்போது தவிர்க்க இயலாத பெயர்கள் பெருமாள்,சந்தானராஜ்,முனுசாமி,அல்போன்ஸ்.

சில ஆண்டுகளுக்கு முன்னர் நான் வாங்கிய பெருமாள் படைப்பு இது. காகிதத்தின் மீது லினொகட்

பெருமாளின் ஓவியங்கள் எனக்கு பெரும்பாணாற்றுப்படை தொகுதியை நினைவூட்டும், எப்பொதும்.

•••

( இந்தக் குறிப்பை கடந்த 5 தேதி எழுதியனுப்பியிருந்தார் )

Comments are closed.