அன்பாதவன் கவிதைகள்

[ A+ ] /[ A- ]

images (19)

பல்தேச மனிதர் தம் பாதம் படும்
நடைமேடையில்
விச்ராந்தியாய் உறங்குமொரு பூனையை
ரசிக்குதொரு தேசங்கடந்த குழந்தை
‘குய்ங் குய்ங்’ எனெ ஷூ ஒலியெழுப்ப.
ஆமோதிக்கும் தோழமைக் குரலொன்று
‘மியாவ் மியாவ்’ என.
கண் கடந்து செல்லும் முகங்களில்
எல்லைகளும் மொழியும் தாண்டிய விசாப்புன்னகை
’குழந்தைக்கும் பூனைக்கும் ஏது மொழியும் நாடும்’
வானிலிருந்து கீழிறங்கும் கடவுளின் குரல்

2.
உலகின் மிக உயர்ந்த கான்கிரீட் சிகரத்திலிருந்து
நோக்குமன் கண்களில் தேங்கிய ஏக்கம்
‘கடல் தாண்டி தெரியுமோ
காதலினை வதனம்?’
வயிறு துரத்த பாலை வந்தவனின்
தலையில் கொத்திப் பறக்குமொரு
கொடுங்கழுகு

Comments are closed.