மரணத்தின் நிலைஎண் காதலுக்கும் மிகைய...

[caption id="attachment_12365" align="aligncenter" width="275"] Gabriel
García
Márquez,
[/caption] செனேட்டர் ஒன்சிமோ சான்ச்செஸ், அவரது வாழ்க்க...

ஷூ திங் கவிதைகள்(“மூடுபனிக் கவிகள்”...

[caption id="attachment_12330" align="aligncenter" width="213"] ஷீ திங்[/caption] சீனத்தில் இருபதாம் நூற்றாண்டின் இரண்டாம் அரைப்பகுதியின் முன...

நெருப்பில் எரிந்த மலர் ( சில்வியா ப...

அமெரிக்க கவிஞர் மற்றும் நாவலாசிரியர் சில்வியா ப்ளாத் தனது சுய சரிதையான “மணி குடுவை (The Bel Jar) என்ற புதினத்தால் உலகளவில் அறியப்பட்டவர். பெ...

பல்லக்குத் தூக்கிகளுக்கு வயது 30 / ...

1988, டிசம்பர் 31 இல் ஒருநாள் கலைவிழா ஒன்றை நடத்திடத் திட்டமிட்டது மதுரை நிஜநாடக இயக்கம். அதே ஆண்டில் மதுரையில் மூன்று நாள் நவீன நாடக விழா ஒன...

இலக்கியம்

லோலாயம் ( சிறுகதை ) – சே. தண்டபாணி தென்றல்

“அந்த சாரு எது கேட்டாலும் தர மாட்டீங்கறாரு?” இதைச் சொன்ன சிந்துவின் முகத்தில் வெறுப்பும் விரக்தியும் ஒரு சேரக் குடிகொண்டிருந்தது...

சிபி பக்கம்

ஒரு பைத்தியத்தின் உளறல் / சிபிச்செல்வன்

உரையாடிக்கொண்டிருக்கிறேன் மழையுடன் ரகஸியமாக அவ்வளவு கிசுகிசுப்பாக ••• ஒரு பைத்தியத்தின் உளறலைப் போல பிதற்றிக்கொண்டிருக்கிறது இந்...

பதிப்பக அலமாரி

ஆசீர்வாதத்தின் வண்ணம் ( ஆசீர்வாதர் ரங் ) – சாளை பஷீர்

“ பிரம்மாவின் மகன், அப்துல் கனியின் மகன் இருவரும் கழுத்தை கட்டிக் கொண்டு நதி நீரில் விளையாடுவோம். இது ஹிந்து நதி இல்லையா ! பிரம்மா...

கலை

பல்லக்குத் தூக்கிகளுக்கு வயது 30 / அ.ராமசாமி

1988, டிசம்பர் 31 இல் ஒருநாள் கலைவிழா ஒன்றை நடத்திடத் திட்டமிட்டது மதுரை நிஜநாடக இயக்கம். அதே ஆண்டில் மதுரையில் மூன்று நாள் நவீன நா...